Włącz się! - Aktualizacja 12.10.2017

Aktualizacja 12.10.2017

W związku z realizacją projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno - zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0032/16”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na na wynajem sal. 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie - rozeznanie rynku, cenowe - wynajem sali

Przeprowadzenie plastycznych warsztatów integracyjnych

W związku z realizacją projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno - zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0032/16”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie plastycznych warsztatów integracyjnych dla 40 Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym prowadzonym w trybie rozeznania rynku.

 Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno - zawodowej” wraz z załącznikami.

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018