Klub Kobiet Przedsiębiorczych - Oświadczenie o wykorzystaniu transzy przedłużonego wsparcia pomostowego

Klub kobiet

Aktualizacja 08.05.2018

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
(wnioski złożone do 28.02.2018 r.)

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018