Fundacja Partycypacji Społecznej powstała w celu promowania działań na rzecz aktywności społecznej. Nasze główne założenia to m.in. prowadzenie działalności oświatowo-szkoleniowej na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Prowadzimy projekty, których celem jest  integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz równości szans, promocja zatrudnienia, samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości.

 

Jesteśmy grupą osób tworzących zgrany i profesjonalny zespół. Działamy na rzecz zmian społecznych. Naszym celem jest poprawa jakości życia osób należących do grup społecznie defaworyzowanych.

Szkolimy, doradzamy, udzielamy wsparcia psychologicznego i prawnego. Nasze działania są dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

 

W swojej pracy kierujemy się empatią, otwartością, racjonalnością. Pracujemy z zaangażowaniem i pasją.

 

 

Statut

 

Nasze projekty
Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018