Opis projektuAktualności z projektu


Projekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania z UE: 1 599 584, 40 złchcemypracowac1
Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018