Opis projektu


Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowejAktualności z projektu


 • Włącz się! - Aktualizacja 30.01.2018

  Aktualizacja 30.01.2018

  W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

  Dokumenty do pobrania:

  1. Rozeznanie rynku w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” wraz z załącznikami.

 • Włącz się! - Aktualizacja 08.12.2017

  Aktualizacja 08.12.2017

  W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

  Dokumenty do pobrania:

  Rozeznanie rynku w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej”.
  Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

 • Włącz się! - Aktualizacja 10.11.2017

  Aktualizacja 10.11.2017

  W związku z realizacją projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno - zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0032/16”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na usługę szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych

  Dokument do pobrania:

  Rozeznanie rynku w ramach projektu.

 • Włącz się! - Aktualizacja 12.10.2017

  Aktualizacja 12.10.2017

  W związku z realizacją projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno - zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0032/16”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na na wynajem sal. 

  Dokumenty do pobrania:

  Zapytanie - rozeznanie rynku, cenowe - wynajem sali

  Przeprowadzenie plastycznych warsztatów integracyjnych

  W związku z realizacją projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno - zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0032/16”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie plastycznych warsztatów integracyjnych dla 40 Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym prowadzonym w trybie rozeznania rynku.

   Dokumenty do pobrania:

  Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno - zawodowej” wraz z załącznikami.Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu: 983 585,00. Wartość dofinansowania z UE: 934 405,75 zł

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018