Opis projektu


Aktualności z projektu


Informacja dla uczestników projektu z dnia 20.04.2018r.:

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informację o wstępnych wynikach oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.


Wstępna lista Wniosków _FP_gr. 1

Wstępna lista Wniosków _FP_gr. 2

 

Informacja dla uczestników projektu z dnia 10.04.2018r.:

Informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla grupy 4 oraz grupy 5 rozpocznie się w dniu 24.04.2018 r.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 24.04.2018 r. do 04.05.2018 r. w biurze projektu, pokój 204, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.

 

Aktualizacja z dnia 05.04.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, iż 13.03.2018 r. zakończył się termin składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem dla I i II Grupy Uczestników Projektu „Fabryka przedsiębiorczości”, RPLU.09.03.00-06-0029/16 powołano Komisję Oceny Wniosków, której posiedzenie odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. w godzinach 09:00 – 16:00.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

 

Informacja dla uczestników projektu z dnia 19.03.2018r.:

Informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla grupy 3 rozpocznie się w dniu 30.03.2018 r.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 30.03.2018 r. do 10.04.2018 r. w biurze projektu, pokój 204, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.

 

Informacja dla uczestników projektu z dnia 28.02.2018r.:

Informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla grupy 1 oraz grupy 2 rozpocznie się w dniu 13.03.2018 r.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 13.03.2018 r. do 22.03.2018 r. w biurze projektu, pokój 204, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.

 

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Szkołę Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 519,60 zł  

 

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018