Opis projektu
Aktualności z projektu


 • Właściwy kurs - Aktualizacja 26.02.2018

   Aktualizacja  26.02.2018

  Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 26.02.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dokumenty do pobrania:

  Rozeznanie rynku w ramach projektu: Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej

 • Właściwy kurs - Aktualizacja 20.02.2018

  Aktualizacja  20.02.2018
  Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 20.02.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Rozeznanie-rynku_20.02.208-Właściwy kurs

 • Właściwy kurs - Aktualizacja 24.10.2017

  Aktualizacja  24.10.2017

  Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 24.10.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 24.10.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zamawiający:
  Profesja CAZ Sp. z o.o.
  ul. Sieradzka 4c
  60-163 Poznań
  NIP 7792457309, Regon 366470386
  Reprezentowana przez panią Dominikę Flaczyk

  Dokumenty do pobrania:
  Rozeznanie rynku kursy zawodowe gr 1-3Nr projektu RPWP.07.01.02-30-0033/16, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe. Wartość dofinansowania z UE 651 975,79 zł. Wartość projektu: 686 290,31 zł.

 

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018